Hlavní stránka

Hlasujte pro náš oddíl v akci „HÝBEME SE HEZKY ČESKY“

Podpořte náš oddíl, zapojte kamarády, přátele a rodinu! Ve hře jsou zajímavé finanční odměny pro vítězné kolektivy. Každý den můžete poslat jeden hlas on-line až do 30.6.2021, hlasovat můžete na www.hybemesehezkycesky.cz 

Rada: Z jedné IP adresy můžete poslat jeden hlas denně, pokud chcete poslat např. dva hlasy pošlete jeden z domova a druhý z práce.

Vedení oddílu

Pokyny k tréninkům pro červen 2021

Pro období do prázdnin, nebo do doby, kdy budou MZČR změněny podmínky platí následující pravidla:

  • Do Sokolovny mají přístup pouze cvičenci: převezmeme děti u hlavního vchodu do Sokolovny nejpozději 10 min. před zahájením tréninku a po ukončení tréninku budou děti puštěny ze Sokolovny. Není dovoleno používat šatny, doporučujeme přivést děti oblečené ve sportovním úboru, v případě potřeby však umožníme dětem se převléci v dojo.
  • Čestné prohlášení: čestné prohlášení rodiče pošlou formou SMS ve znění: „Prohlašuji, že můj(moje) syn(dcera) ……………………… absolvoval(a) antigenní (popř. PCR) test na onemocnění Covid-19 s negativním výsledkem“. V případě prodělání onemocnění bude SMS ve znění: „Prohlašuji, že můj(moje) syn(dcera) …………. prodělal(a) onemocnění Covid-19 a od jeho skončení neuplynulo více než 180 dnů“. SMS odešlete na tel.: 603 349 740 vždy v pondělí nejpozději do 15,00 hod. V případě prodělaného onemocnění stačí jedno čestné prohlášení na 180-ti denní lhůtu. Bez platného prohlášení nebude dítě na trénink puštěno! Máme povinnost čestné prohlášení po dobu 30 dnů archivovat, po uplynutí této lhůty budou SMS postupně mazány.

Neposílejte prosím na trénink děti pokud budou mít rýmu, kašel, nebo pokud budou nápadně unavené a to ani v případě, že mají negativní výsledek testu.

  • Tréninky: budou probíhat ve schématu, na který jsme byli zvyklí, t.j. Po a St přípravka 16,00 – 17,30 hod., pokročilí 17,30 – 19,00 hod.
  • O případných změnách tréninků, či o jiných mimotréninkových akcích budeme informovat prostřednictvím webu a facebooku.

Trenéři oddílu