Hlavní stránka

Pokyny k tréninkům od září 2021

Prozatím platí prakticky stejná opatření, která byla vyhlášena před prázdninami, připomínáme tedy pravidla, která je třeba dodržovat, aby se děti mohly zúčastnit tréninků:

  • Do Sokolovny mají přístup pouze cvičenci: převezmeme děti u hlavního vchodu do Sokolovny nejpozději 10 min. před zahájením tréninku a po ukončení tréninku budou děti puštěny ze Sokolovny. Není dovoleno používat šatny, doporučujeme přivést děti oblečené ve sportovním úboru, v případě potřeby však umožníme dětem se převléci v dojo.
  • Čestné prohlášení: čestné prohlášení rodiče pošlou formou SMS ve znění: „Prohlašuji, že můj(moje) syn(dcera) ……………………… absolvoval(a) dne…..antigenní (popř. PCR) test na onemocnění Covid-19 s negativním výsledkem“. V případě prodělání onemocnění bude SMS ve znění: „Prohlašuji, že můj(moje) syn(dcera) …………. prodělal(a) onemocnění Covid-19 a od jeho zjištění neuplynulo více než 180 dnů“. SMS odešlete na tel.: 603 349 740 vždy v pondělí nejpozději do 15,00 hod. V případě prodělaného onemocnění stačí jedno čestné prohlášení na 180-ti denní lhůtu. Popř. se dítě může prokázat platným dokladem o prodělaném očkování. Bez platného prohlášení nebude dítě na trénink puštěno!

Neposílejte prosím na trénink děti pokud budou mít rýmu, kašel, nebo pokud budou nápadně unavené a to ani v případě, že mají negativní výsledek testu.

  • Tréninky: budou probíhat ve schématu, na který jsme byli zvyklí, t.j. Po a St přípravka 16,00 – 17,30 hod., pokročilí 17,30 – 19,00 hod.
  • O případných změnách tréninků, či o jiných mimotréninkových akcích budeme informovat prostřednictvím webu a facebooku.
  • Pokud se dítě z jakéhokoli důvodu tréninku nezúčastní, nezapomeňte prosím poslat SMS, usnadníte a zkrátíte prezentaci před tréninkem.