O nás

Historie oddílu

Oddíl je příliš mladý na obsáhlou historii, přesto alespoň pár slov o jeho vzniku. Věříme, že se bude naše historie rozvíjet a vzkvétat.

Zakladatelem oddílu Judo Hachi TJ Sokol Mladá Boleslav je Ing. Luděk Včeliš ( *1960), držitel II. Dan (černý pás), rozhodčí, trenér II. třídy, zkušební komisař II. třídy, dlouholetý funkcionář, mj. byl i předseda odd. Judo TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, Judu se věnuje od svých 11-ti let.

V průběhu roku 2017 v něm dozrává rozhodnutí založit v Mladé Boleslavi nový oddíl Juda, neboť si stále více uvědomuje, že monopolní postavení jediného oddílu ve městě nezajišťuje tomuto sportu rozvoj, ani jej neposunuje vpřed. Díky obrovské podpoře jeho rodiny, a to jak morální, tak materiální, vzniká na počátku roku 2018 pod hlavičkou TJ Sokol Mladá Boleslav nový oddíl Judo. Jako vyjádření úcty a poděkování za to, že oddíl vznikl za pomoci zakladatelovy rodiny, rozhodl se jej nazvat Judo Hachi. Judo, jak známo pochází z Japonska a hachi japonsky znamená včela, proto také jsou barvy oddílu žlutá a černá.

Oddíl Judo Hachi si neklade za cíl konkurovat oddílu Judo TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, který má ve městě více než padesátiletou tradici a samozřejmě ani jiným oddílům v kraji. Chceme jít raději cestou spolupráce a hlavně chceme dát možnost výběru mezi tradicí a novým přístupem k tréninku a činnosti. Jsme přesvědčeni, že kvalita výuky Juda je přímo úměrná s kvalitou sportovních výsledků a proto je naším úkolem tuto kvalitu udržovat na nejvyšší možné úrovni a neustále ji rozvíjet. Naše hlavní krédo je nebrat si větší sousto, než na které stačíme, od toho se odvíjí vše: tréninkové prostory a možnosti, závodní činnost, doprovodné programy i členská základna. Preferujeme filozofii: „Lepší je kvalita, než kvantita“.

Během prvního roku trvání oddílu se zakladatelé soustředili především na zajištění podmínek pro výuku juda, tj. zajistili prostory, z vlastních prostředků pořídili tatami, vytvořili plán tréninků a činnosti oddílu, provedli nábor nových členů. Se skromnou členskou základnou šesti dětí byla v září 2018 zahájena výuka juda v novém oddílu. V průběhu školního roku 2018-19 se postupně členská základna ustálila na devíti cvičencích, se kterými se průběžně vyjíždělo na společné tréninky do Kralup n/V, či randory do Neratovic, nebo Davlí. V červnu 2019 prvních sedm nováčků úspěšně absolvovalo zkoušky na 6./5. Kyu a získali tak právo nosit bílo-žlutý pás.