O nás

Historie oddílu

Oddíl je příliš mladý na obsáhlou historii, přesto alespoň pár slov o jeho vzniku. Věříme, že se bude naše historie rozvíjet a vzkvétat.

Zakladatelem oddílu Judo Hachi TJ Sokol Mladá Boleslav je Ing. Luděk Včeliš ( *1960), držitel II. Dan (černý pás), rozhodčí, trenér II. třídy, zkušební komisař II. třídy, dlouholetý funkcionář, mj. byl i předseda odd. Judo TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, Judu se věnuje od svých 11-ti let.

V průběhu roku 2017 v něm dozrává rozhodnutí založit v Mladé Boleslavi nový oddíl Juda, neboť si stále více uvědomuje, že monopolní postavení jediného oddílu ve městě nezajišťuje tomuto sportu ve městě rozvoj, ani jej neposunuje vpřed. Díky obrovské podpoře jeho rodiny, a to jak morální, tak materiální, vzniká na počátku roku 2018 pod hlavičkou TJ Sokol Mladá Boleslav nový oddíl Judo. Jako vyjádření úcty a poděkování za to, že oddíl vznikl za pomoci zakladatelovy rodiny, rozhodl se jej nazvat Judo Hachi. Judo, jak známo pochází z Japonska a hachi japonsky znamená včela, proto také jsou barvy oddílu žlutá a černá.

Oddíl Judo Hachi si neklade za cíl konkurovat oddílu Judo TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, který je ve městě více než o padesát let déle a samozřejmě ani jiným oddílům v kraji. Chceme jít raději cestou spolupráce a hlavně chceme dát možnost výběru mezi tradicí a novým přístupem k tréninku a činnosti. Jsme přesvědčeni, že kvalita výuky Juda je přímo úměrná s kvalitou sportovních výsledků a proto je naším úkolem tuto kvalitu udržovat na nejvyšší možné úrovni a neustále ji rozvíjet. Naše hlavní krédo je nebrat si větší sousto, než na které stačíme, od toho se odvíjí vše: tréninkové prostory a možnosti, závodní činnost, doprovodné programy i členská základna. Preferujeme filozofii: „Lepší je kvalita, než kvantita“.

Během prvního roku trvání oddílu se zakladatelé soustředili především na zajištění podmínek pro výuku juda, tj. zajistili prostory, z vlastních prostředků pořídili tatami, vytvořili plán tréninků a činnosti oddílu, provedli nábor nových členů. Se skromnou členskou základnou šesti dětí byla v září 2018 zahájena výuka juda v novém oddílu. V průběhu školního roku 2018-19 se postupně členská základna ustálila na devíti cvičencích, se kterými se průběžně vyjíždělo na společné tréninky do Kralup n/V, či randory do Neratovic, nebo Davlí. V červnu 2019 prvních sedm nováčků úspěšně absolvovalo zkoušky na 6./5. Kyu a získali tak právo nosit bílo-žlutý pás.

V průběhu roku 2020 naše členská základna čítá 21 členů, z nichž se již někteří začínají slibně prosazovat na krajské úrovni. Z těch nejmladších to jsou hlavně Dominik Česák, Zdeněk Volf a Tomáš Vlk. V kategorii mladší žákyně se prosadila děvčata Sarah A Johanna Dobrkovská, které se nominovaly na Přebor ČR. To řadíme mezi naše trenérské úspěchy. Mezi naše organizační úspěchy pak jistě patří pořízení dalšího tatami a získání nových, moderních prostor pro trénování. Bohužel pandemická situace ve světě nám jarní část sezóny přerušila a na podzim znovu. Rok 2021 byl rovněž poznamenán protiepidemickými opatřeními. Tréninkový proces to nutně narušilo a znamenalo to zákonitě úbytek členů. Podzimním náborem v r 2021 a poctivou prací se nám podařilo ustálit členskou základnu na počtu 24.

V roce 2022 začínáme obnovovat soutěžní činnost a náš zatím nejproduktivnější závodník Viktor Sebestyén si z každé soutěže odváží medaili za druhé, nejhůř třetí místo, škoda, že vytoužené zlato mu zatím uniká. V prvním pololetí se rovněž začíná prosazovat nadějný Antonín Adamus. Během sezóny se Viktorovi podařilo získat i vytoužené první místo. Na podzim se Toníkovy daří získat dostatečné množství bodů v kvalifikaci do Přeboru republiky mladších žáků. Stal se tak naším dalším svěřencem, který se probojoval do vrcholné domácí soutěže. Sice se neprosadil, ale znamenalo to pro něho získání neocenitelných zkušeností. V roce 2022 byl zakladatel oddílu zvolen do funkce místostarosta Sokola MB.