Zkoušky na KYU

Oddíl Judo Hachi má dva zkušební komisaře:

Ing. Luděk Včeliš zk. komisař II. tř. – smí udělovat do 1. Kyu

Michal Včeliš zk. komisař III. tř. – smí udělovat do 3. Kyu

Postup při udělování Kyu je následující:

  1. Uchazeč o vyšší Kyu se ústně přihlásí ke zkoušce u trenéra, nebo zkušebního komisaře.
  2. Zkušební komisař určí datum a místo konání zkoušky.
  3. Při konání zkoušky poprvé – zpravidla na 6./5. Kyu musí uchazeč prokázat, že vlastní všechny tři Mony oddílu Judo Hachi.
  4. U kategorií U8, U10 (mláďata) se vždy dle doporučení ČSJu zkouší tzv. půlené Kyu. U vyšších věkových kategorií může o „přeskočení“ půlpásku rozhodnout zkušební komisař po dohodě s trenérem.
  5. Uchazeč musí prokázat znalost technik a dalších dovedností praktických i teoretických předepsaných zkušebním řádem.
  6. Pokud uchazeč u zkoušky neuspěje, má nárok na opravný termín dle znění zkušebního řádu.
  7. Zkouška je zpoplatněna dle ekonomických směrnic ČSJu:

6./5. Kyu – 3. Kyu                 350,- Kč

2. Kyu – 1. Kyu                       400,- Kč

Poplatek za zkoušku se vybírá i při neúspěšném pokusu a jde do pokladny oddílu zkušebního komisaře.

  1. Zkušební komisař zajistí úspěšně složenou zkoušku zapsat do CE (centrální evidence ČSJu).
  2. Každý judista je oprávněn nosit na tréninku a zejména na soutěžích nejvýše takovou barvu pásku, jakou má uvedenu v centrální evidenci!!!!