Co jsme?

Jsme sportovní oddíl zabývající se výukou Juda. Děti jsou u nás tedy vystaveny postupně se zvyšující fyzické zátěži.

Co nejsme?

Nejsme zájmový kroužek, ani odkladiště.

Co je naším cílem?

Naším cílem je vychovávat a učit každého, kdo má opravdový zájem o náš krásný sport a je ochoten na sobě pracovat. Jen ti, co sami chtějí, můžou něco dokázat. Naší snahou je naučit nejen technikám Judo a obratnosti, ale rozvíjet i fyzickou připravenost a morální vlastnosti jako jsou přímost, fair play vždy a všude, úcta k soupeři i k trenérům, hrdost na svůj sport a oddíl.

Rozhodli jsme se jít cestou kvality, nikoliv kvantity! To znamená, že maximální počet cvičenců na tréninku je pevně daný tak, abychom se stihli věnovat všem svěřencům bez rozdílu. S těmi, co to s námi nebaví, nebo ti, co s námi nechtějí pracovat se rozloučíme a nahradíme je novými členy.

Směřujeme k tomu, abychom vychovali především závodníky, a to za pomoci nejmodernějších tréninkových metod, protože se sami neustále vzděláváme a učíme. Nebojíme se zkoušet nové přístupy a postupy. Zajišťujeme pro děti zajímavý doprovodný program, aby pro ně byla výuka pestrá a bavila je.

Dbáme na to, abychom měli neustále v platnosti své kvalifikační licence a pravidelně se zúčastňujeme vzdělávacích seminářů. Jde o to, abychom neztratili kontakt a přehled o nejnovějším vývoji a trendech v Judu a to jak doma, tak ve světě. A také o to, aby byl oddíl zajištěn i po právní stránce.

Chceme připravovat naše svěřence k tomu, aby dle svých možností dosáhli co nejlepších sportovních výsledků a přitom jim Judo poskytlo stejně jako nám zábavu, uspokojení z dosažených výsledků a překonání překážek, ale i spoustu kamarádů a přátel, a to mnohdy na celý život.