Lékařské prohlídky

Zdravotní prohlídka u sportovců má platnost 12 měsíců. Udržovat platnost prohlídky je povinností sportovce, nikoli trenéra, či oddílu. Sportovec tak bere na sebe všechna rizika plynoucí z neexistence platné lékařské prohlídky.

Dokud děti neprovozují Judo vrcholově (sportovní gymnázium, liga, soutěže na úrovni přebor republiky, reprezentace apod.), měla by plně dostačovat prohlídka od příslušného pediatra.

Vzhledem ke stále nedořešené otázce lékařské prohlídky, viz Vyhláška MZ o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013 sb. často pediatři odmítají dětem potvrzovat do průkazu zdravotní prohlídku bez záznamu o provedeném zátěžovém EKG.

Pokud to vyžaduje zdravotní stav dítěte, nebo provozuje judo na vrcholové úrovni, popř. pokud je pediatr dítěte neoblomný, nejbližší TV lékař je:

KN Kolín odd. TV lékařství, objednat se lze na tel.: 321 756 496, objednací lhůta je cca 1 měsíc, cena vyšetření je 1.000,- Kč.

MUDr. Špeta Mělník, objednat se lze na tel: 315 639 444, volat nejlépe dopoledne, objednací lhůta je cca 6 měsíců, cena vyšetření je 800,- Kč.

S ohledem na výklad k vyhlášce Českého olympijského výboru, lze prohlídku TV lékaře nahradit provedením tzv. zátěžového EKG, na základě jeho výsledku potvrdí zdravotní způsobilost pediatr. V M.B. je ochoten ve své ordinaci na nám. Republiky natáčet judistům EKG dětský kardiolog MUDr.Kubelka. Vyšetření stojí 400 Kč.        Objednání na   čísle:    326 326 281. Na tomto postupu je nutné se domluvit se svým pediatrem.