Členské příspěvky


Členské příspěvky 2022

Sokol:

Roční příspěvek (leden – prosinec 2022)  členů TJ Sokol je:

Dospělí: 1600,-                                                              Splatné do konce ledna 2022

Děti do 18-ti let: 1200,-                                              Splatné do konce ledna 2022


Oddíl Judo:

Leden -červen 2022:    1000,- Kč           Splatné do koce února 2022

Září – prosinec 2022:  700,- Kč             Splatné do konce září 2022


Nábor nových členů v září 2022:

Sokol: 550,- Kč                Splatné do 14-ti dnů od odevzdání přihlášky

Odd. Judo: 700,- Kč      Splatné do 14-ti dnů od odevzdání přihlášky


Číslo účtu: 1029989507/6100

v poznámce nezapomeňte uvést jméno dítěte, platbu za Sokol, Judo a sourozence lze sloučit do jedné položky.