Členské příspěvky


Členské příspěvky 2024

Sokol:

Roční příspěvek (leden – prosinec 2023)  členů TJ Sokol je:

Dospělí: 1900,-                                                              Splatné do konce ledna 2024

Děti do 18-ti let: 1500,-                                              Splatné do konce ledna 2024


Oddíl Judo:

Leden -červen 2024:    1200,- Kč           Splatné do koce února 2024

Září – prosinec 2024:  1000,- Kč             Splatné do konce září 2024


Nábor nových členů v září 2024:

Sokol: 750,- Kč                Splatné do 14-ti dnů od odevzdání přihlášky

Odd. Judo: 1000,- Kč      Splatné do 14-ti dnů od odevzdání přihlášky


Sleva členských příspěvků za Judo:

dva sourozenci: sleva 200,- Kč na dítě (1000,- + 1000,- každé dítě)

tři sourozenci: sleva 500,- Kč na dítě (1000,- + 700,- každé dítě)

Číslo účtu: 2902388314/2010

Nebo použijte QR kód a doplňte už jen příslušnou částku a jméno dítěte

v poznámce nezapomeňte uvést jméno dítěte, platbu za Sokol, Judo a sourozence lze sloučit do jedné položky.