Členské příspěvky


Členské příspěvky 2020

Sokol:

Roční příspěvek (leden – prosinec 2020)  členů TJ Sokol je:

Dospělí: 1550,- Kč                                      Splatné do konce ledna 2020

Děti do 18-ti let: 1150,- Kč                       Splatné do konce ledna 2020


Oddíl Judo:

Leden -červen 2020:  1.000,- Kč               Splatné do konce ledna 2020

Září – prosinec 2020:  700,- Kč             Splatné do konce září 2020


Nábor nových členů v září 2020:

Sokol: 550,- Kč                Splatné do 14-ti dnů od odevzdání přihlášky

Odd. Judo: 700,- Kč      Splatné do 14-ti dnů od odevzdání přihlášky


Způsob a možnosti platby jsou uvedeny zde: