Členské příspěvky


Členské příspěvky 2021

Sokol:

Roční příspěvek (leden – prosinec 2021)  členů TJ Sokol je:

Dospělí: 1000,-  dobrovolně 1550,- Kč            Splatné do konce května 2021

Děti do 18-ti let: 700,- dobrovolně 1150,- Kč     Splatné do konce ledna 2021


Oddíl Judo:

Leden -červen 2021:    300,- Kč           

Září – prosinec 2021:  700,- Kč             Splatné do konce září 2021


Nábor nových členů v září 2021:

Sokol: 550,- Kč                Splatné do 14-ti dnů od odevzdání přihlášky

Odd. Judo: 700,- Kč      Splatné do 14-ti dnů od odevzdání přihlášky


Způsob a možnosti platby jsou uvedeny zde: