Jak se přihlásit

Při přihlašování dítěte prosíme dodržujte následující postup:

 

  1. Zjistit na stránkách oddílu v pravém sloupci, zda má přípravka volné místo. Nejvhodnější věk dítěte je 6 let.

  2. Dostavit se na trénink ve vhodném cvičebním úboru – postačí starší tepláky a tričko, cvičíme bosí. Dvě hodiny před tréninkem nejíst, na trénink si přineste pití, nejlépe vodu neslazenou a bez bublinek.

  3. Po dohodě s trenérem přinést vyplněnou přihlášku do TJ Sokol Mladá Boleslav – obdržíte u trenéra.

  4. Po dohodě s trenérem přinést vyplněnou přihlášku do odd. Judo Hachi + fotografii dítěte bez pokrývky hlavy průkazového formátu – přihlášku obdržíte u trenéra.

  5. Zaplatit členské příspěvky Sokol dle ekonomických směrnic – hotově trenérovi, nebo na účet č: 2902388314/2010 v avízu platby uvádějte: Příspěvky za Sokol + jméno a příjmení dítěte.

  6. Zaplatit oddílové příspěvky Judo Hachi dle směrnic oddílu – hotově trenérovi, nebo na účet č: 2902388314/2010 v avízu platby uvádějte: Příspěvky za judo + jméno a příjmení dítěte.

  7. Zajistit pravidelnou a včasnou docházku dítěte na tréninky, v případě nemoci, nebo jiného důvodu nepřítomnosti dítě včas omluvit, nejlépe SMS trenérovi.

  8. Sledovat informace na webu oddílu.

Pozn.: bod 5. a 6. lze sloučit do jedné platby. Pokud je dítě již členem Sokola pak se jej bod 3. a 5. netýká.