Akce a soutěže


Společný odjezd na akce a soutěže je vždy z parkoviště u Baumaxu v části blíže k čerpací stanici Shell. Dostavte se nejpozději 5 min.!! před naplánovaným odjezdem.


14.10.2023 Neratovice

nominace: Kantur Semen, Polák Lukáš, Legner Adam, Legner David, Hercík Dominik, Grumeza Robert, Lánský Vítek,Sebestyén Viktor, Procházka Jiří, Mirobian Artur

odjezd: v 7,30 hod.

startovné: bude upřesněno


4.11.2023 Ostrava Přebor ČR

nominace: Adamus Antonín

odjezd: 3.11.2023